Podmínky, pravidla webu

Pravidla příspěvků a blogů

 • Kvalita obsahu

Vyhrazujeme si právo odstranit nebo zablokovat obsah, který nebude zpracovaný dostatečně kvalitně. Například nebude obsahovat diakritiku, fotografie, příliš málo textu, velké množství chyb. Každý příspěvek/blog by měl také obsahovat vystihující nadpis a dostatečný podnadpis.

 • Žádná politika – bavíme se!

V tvých blogových příspěvcích nemůžeš přímo či nepřímo zmiňovat politiky, politické strany či politická hnutí. Pokud jsi politik, blog můžeš mít, ale platí první věta tohoto bodu. Tvůj profil a články nebudou odstraněny, pokud budeš psát o celospolečenských problémech Z oblasti hudby nebo kultůry.

 • Blokování a změny

ROC&POP Magazín si vyhrazuje právo bez udání důvodu kdykoliv odstranit uživatelský profil nebo blogový příspěvek. O této skutečnosti budeš informován. Vyhrazuje si právo měnit a odstraňovat nastavené kategorie, klíčová slova v případě, pokud nebudou správně vyplněna. Nekontrolujeme veškerý obsah, jen náhodně a namátkově, případně nahlášený obsah. U článků, které se rozhodneme sdílet například na Facebooku, Instagramu, si vyhrazujeme právo upravit gramatiku, případně překlepy. Do samotného obsahu článku ti vstupovat nikdy nebudeme.

 • Zakázaný obsah

– obsah, který není tvůj a není originální;

– obsah, k jehož použití nemáš svolení;

– jakákoliv diskriminace, nesnášenlivost v jakékoliv podobě;

– jiný obsah porušující zákony České republiky;

– soutěže, aktivace uživatelů:

jakékoliv soutěže na profilech a jiný obsah, který žádá aktivitu od uživatelů mimo žádosti o zpětnou vazbu ve formě komentáře a označení sledování, jsou zakázány;

– obsah, který není pravdivý, není podložen ověřenými informacemi a vydává se za fakta, může způsobit škodu jinému čtenáři, ať už finanční, nefinanční nebo zdravotní.

 • Citování a použité informace

Pokud použiješ informace z jiných webů, vždy uveď zdroj ve formě URL adresy, z níž čerpáš.

 • Používání fotografií

Nevyužívej fotografie, ke kterým nemáš povolení.

Využívat můžeš následovné fotografie:

 • vlastní fotografie, které jsi pořídil;
 • jejichž autor ti to povolil, veřejně to prohlásil, nebo ti to napsal;
 • máš zakoupenou licenci, a tak získáváš povolení k užití;
 • povoluje to licence fotografie, více o kvalitních zdrojích fotek a zdrojování tady
 • Zdrojování fotografií                                                                                                                                                                                               K fotografii uveď zdroj přímo pod ní, takovým způsobem, který povoluje autor fotografie nebo poskytovatel licence.
 • Profily značek a firemní profily                                                                                                                                                                   Profily si mohou vytvořit fyzické osoby, jednotlivci, skupiny, právnické osoby, jakékoliv organizace. Od profilů organizací a firem je očekáváno, že budou přidávat kvalitní, hodnotný, naučný a/nebo zábavný obsah. V případě, že budou přidávat reklamní články a články bez skutečné přidané hodnoty, profily mohou být zablokované.